REGLER OCH VILLKOR

REGLER OCH VILLKOR

VIKTIGT: Läs dessa villkor noggrant. De utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda Webbplatsen eller lägga några ordrar hos oss via webbplatsen.

29 April 2024

1. INLEDNING

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för din tillgång till och användning av Webbplatsen och/eller till alla beställningar du gör via Webbplatsen. Genom att: klicka på "Jag accepterar" på Webbplatsen för att acceptera dessa Regler och Villkor och vår Integritetspolicy; besöka eller använda Webbplatsen; göra en beställning hos oss via Webbplatsen; och/eller genom att bekräfta, vare sig via e-post, brev eller telefon, att du accepterar dessa Regler och Villkor och vår Integritetspolicy, godkänner du att vara bunden av dessa regler och villkor och vår Integritetspolicy och ingår ett avtal med Tempur Sealy Sverige AB, ett företag registrerat i Sverige, vars organisationsnummer är 556082-7718 och med säte på Lugnets Allé 1 , 120 65 Stockholm. Om du inte accepterar dessa villkor och/eller Integritetspolicyn, ska du inte klicka på "Jag accepterar" eller gå in/använda Webbplatsen eller göra en beställning hos oss via Webbplatsen eller per telefon.

1.2 Vi kan ändra dessa villkor och/eller Integritetspolicyn när som helst, i sådant fall kommer vi att publicera den ändrade versionen på Webbplatsen. Varje sådan ändrad version kommer inte att påverka någon beställning som du redan har gjort via Webbplatsen; och, i alla andra fall, kommer detta att gälla från att det publiceras. Du bör kontrollera Webbplatsen då och då för att se över de aktuella reglerna och villkoren och/eller Integritetspolicyn.

1.3 Vid tillämpningen av dessa Regler och Villkor avser alla hänvisningar till "Regler och Villkor" dessa regler och villkor, i dess lydelse från tid till annan i enlighet med paragraf 1.2 ovan och eventuella policys, riktlinjer, regler och/eller andra villkor och förhållanden som vi kan, från tid till annan, publicera på Webbplatsen eller på annat sätt låta dig ta del av; "Webbplatsen" betyder den aktuella hemsidan: se.tempur.com, och/eller eventuella efterföljande webbplatser; och "oss" och "vi" är Tempur Sealy Sverige AB samt ska tolkas i enlighet därmed.

1.4 I händelse av en konflikt mellan dessa Regler och Villkor och Integritetspolicyn eller andra policys, riktlinjer, regler och/eller andra villkor, ska dessa Regler och Villkor ha företräde.

2. LICENS

2.1 Under förutsättning att du fullt ut uppfyller dessa Regler och Villkor, ger vi och/eller vår licensgivare dig rätt att få tillgång till och titta på innehåll och information som tillhandahålls eller finns tillgänglig på eller via Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, text, bilder och videoklipp ("Innehållet"), endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk, om ingen annan skriftlig överenskommelse har ingåtts mellan dig och oss.

2.2 Du får inte, utan vår uttryckliga skriftliga tillåtelse, skriva ut, ladda ner, kopiera, reproducera, underlicensiera, publicera, distribuera, sända, offentligt framföra, visa eller göra tillgängligt, ändra, anpassa, störa, skapa bearbetningar från eller varumärkesförfalska, Innehållet eller del av Innehållet, eller göra något annat med sådant Innehåll som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa Regler och Villkor. Utan att det påverkar den generella tillämpningen av det ovanstående får du ladda ner och/eller skriva ut och behålla en aktuell kopia av dessa Regler och Villkor för din vetskap.

2.3 Alla immateriella rättigheter och andra äganderätter i Innehållet ägs av oss eller våra licensgivare. Du accepterar och bekräftar: att du inte kommer att erhålla någon äganderätt i Innehållet; och att modifiering av något Innehåll eller användning av något Innehåll för ändamål som inte uttryckligen tillåts i dessa Regler och Villkor kan bryta mot våra och andras upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

2.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Regler och Villkor är förbehållna.

2.5 Vi accepterar inte eller beaktar kreativa material, idéer eller andra förslag än de som vi uttryckligen efterfrågar. Detta för att undvika missförstånd om dina idéer liknar de vi har utvecklat oberoende av varandra. Om du skickar till oss, via e-post eller på annat sätt, någon form av meddelanden eller material, kommer du anses ha beviljat oss och våra samarbetspartners en evig, världsomspännande, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda sådana meddelanden eller material på det sätt vi anser lämpligt, bland annat att bevilja underlicenser till tredje part. Du samtycker till att vi och våra dotterbolag är fria att använda alla idéer, koncept, ”know-how” eller teknik som finns i alla former av kommunikation eller material som du skickar till oss för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.

3. TILLGÅNG TILL TJÄNSTER

3.1 Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att Webbplatsen normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, kan tillgängligheten till Webbplatsen tillfälligt och utan förvarning avbrytas utan någon anledning enligt vårt gottfinnande, inklusive, utan begränsning, i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utanför vår kontroll. Vi ska inte hållas ansvariga mot dig eller någon tredje part om Webbplatsen av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent Webbplatsen (eller någon del av den) med eller utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för en sådan ändring eller tillbakadragande.

4. UTFÖRANDE

4.1 Du samtycker till att du inte kommer att använda Webbplatsen för publicering eller överföring av material av något slag som är: olagligt; skadligt; hotande; våldsamt; trakasserande; ärekränkande; vulgärt; obscent; i strid med våra och/eller någon tredje parts rättigheter; och/eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande.

4.2 Du samtycker till att du inte kommer att:

4.2.1 ladda upp eller försöka att ladda upp till Webbplatsen eller på annat sätt överföra filer till oss som innehåller virus, "trojanska hästar”, maskar, cancelbots, skadade filer, andra liknande destruktiva funktioner, eller i övrigt på något annat sätt skada, avaktivera eller försämra driften av Webbplatsen eller vår verksamhet eller försöka göra det; eller

4.2.2 få eller försöka få obehörig åtkomst, på något sätt, inklusive genom att hacka, kapa någons identitet eller försöka kringgå eller ta dig igenom brandväggar eller andra tekniska och/eller andra skydd eller säkerhetsåtgärder, till Webbplatsen, nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller något Innehåll.

4.3 Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten eller lokalisera någon som misstänks för ett brott i samband med användning av Webbplatsen.

5. KUNDUPPGIFTER

Du ansvarar för riktigheten och fullständigheten i den personliga information du ger till oss och du garanterar att informationen är korrekt och fullständig i alla avseenden. Du samtycker till att meddela oss om eventuella förändringar av sådan information, som du kan komma åt och uppdatera med hjälp av ditt konto.

6. DITT KONTO OCH LÖSENORD

6.1 För att komma åt vissa funktioner på Webbplatsen och/eller göra en beställning, blir du ombedd att registrera dig hos oss och skapa ett konto. För att göra detta måste du: skapa ett lösenord, ge oss viss personlig information som namn och e-postadress och annan information (t.ex. ditt postnummer) som krävs som en del av registreringsprocessen; och samtycka till vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår Integritetspolicy. Som nämnts ovan, om du inte samtycker till dessa Regler och Villkor och vår Integritetspolicy får du inte använda Webbplatsen eller skapa ett konto hos oss.

6.2 Du ansvarar för säkerheten och sekretessen för lösenordet och andra inloggningsuppgifter för ditt konto. Du tar ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Om du av någon anledning misstänker att ditt lösenord har blivit känt för någon annan och/eller att ditt konto har använts eller sannolikt kommer att användas utan ditt tillstånd, bör du kontakta oss omedelbart. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att du inte skyddar lösenordet och/eller andra inloggningsuppgifter för ditt konto.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till tredje parts webbplatser på Webbplatsen är endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar, lämnar du Webbplatsen. Vi har inte granskat, kontrollerar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Vi stödjer inte eller gör några utfästelser om sådana webbplatser, material på sådana webbplatser eller några resultat som kan erhållas från att använda sådana webbplatser. Om du bestämmer dig för att gå in på någon av tredje parts webbplatser kopplade till Webbplatsen, gör du det helt på egen risk. Dessa webbplatser kan ha egna villkor och integritetspolicy, som du bör se över innan du använder sådana webbplatser.

8. ANSVARSFRISKRIVNING

8.1 Samtidigt som vi strävar efter att se till att informationen på Webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell, garanterar vi inte att detta är eller kommer att vara fallet. Vi kan när som helst utan föregående meddelande ändra Webbplatsen och/eller de produkter och/eller deras priser som beskrivs och finns tillgängliga på Webbplatsen.

8.2 Illustrationer, fotografier, vikter, mått/storlekar och beskrivningar på Webbplatsen är avsedda som en allmän vägledning för våra produkter. Du bekräftar och accepterar att vi inte lovar att våra produkter kommer att vara exakt i enlighet med sådana riktlinjer och utan någon variation alls. Samtidigt som vi strävar efter att se till att vår vägledning är bra och korrekt, finns det många faktorer, till exempel mindre förändringar i lager, pågående produktutveckling och till och med din egen dator eller annan bildskärmsteknologi som gör att de faktiska produkterna kan variera något från illustrationerna, fotografierna, vikterna, dimensionerna och/eller beskrivningarna på Webbplatsen.

9. ORDERBEHANDLING

9.1 Du måste vara över 18 år för att göra en beställning via Webbplatsen.

9.2 Du kan göra en beställning genom att använda Webbplatsen. Din beställning utgör ett bindande erbjudande från dig att köpa produkten(-er) beställda från oss, men är inte bindande för oss tills vi formellt har accepterat den i enlighet med paragraf 9.6 nedan.

9.3 Om du gör en beställning, kommer vi i första hand bekräfta mottagandet av din beställning. Detta mottagningsbevis utgör dock inte en acceptans.

9.4 Innan vi formellt accepterar din beställning kommer vi att kontrollera om vi har produkten(-erna) i lager och om du har tillgängliga medel för att betala.

9.5 Vi kommer då att ta betalt av dig genom att belasta ditt betal- eller kreditkort, eller genom annan form av elektronisk överföring, med hjälp av betalningsinformationen som du angav när du gjorde din beställning. När vi fått klargjort att medel finns tillgängliga och vi har bekräftat lagertillgänglighet, och i övrigt har bekräftat att transaktionsuppgifterna (inklusive, men inte begränsat till beskrivningen av och priset för varorna) är korrekta i alla avseenden, kommer vi att ordna med leverans av produkterna till den adress som du har angett.

9.6 Vi kommer därefter att formellt acceptera din beställning antingen genom att leverera produkterna eller genom att först skicka ett meddelande till dig där vi bekräftar att produkterna har skickats och vi kommer också att ge dig ett beräknat leveransdatum och/eller tid för leverans. Försäljningsavtalet av varor blir bindande för oss vid tidpunkten för detta formella godkännande.

9.7 Kommunikation såsom bekräftelse på din beställning (som avses i paragraf 9.3 ovan) eller bekräftelse av produktsändning (som avses i paragraf 9.6 ovan) kommer normalt att skickas via e-post till den e-postadress som du lämnat till oss när du gjorde din beställning. Om vi saknar din korrekta e-postadress kommer vi att skicka dessa meddelanden per post i stället. I vissa fall kan vi behöva ringa dig för att bekräfta uppgifterna om leveransarrangemanget.

9.8 Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder, i den mån det står i vår makt att göra det, för att hålla information om din beställning och betalning säker, men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan drabbas av om en tredje part skaffar sig obehörig åtkomst till uppgifter du tillhandahåller när du går in på eller beställer från Webbplatsen.

10 . PRISER

10.1 Priserna angivna för produkterna visas på Webbplatsen. Vi kan ta ut en extra avgift för leveranskostnader och detta kommer att redovisas separat i kassan på Webbplatsen, innan du skickar in din betalningsinformation.

10.2 Alla produktpriser på Webbplatsen är inklusive moms. På produktsidorna på Webbplatsen är produktpriserna exklusive eventuella leveranskostnader, som läggs till inklusive moms i varukorgen och i kassan på Webbplatsen.

10.3 Om du har rätt till, och vill dra nytta av, ett undantag från moms, måste du lämna ytterligare information till oss. Vänligen kontakta oss med hjälp av den information som finns på "Kontakta oss"-sidan på Webbplatsen. Observera att den första betalningen kommer att göras inklusive moms. Först efter mottagandet av den ytterligare information som vi kommer att begära kommer en momskredit att tillämpas på ditt konto och om gällande så kommer en återbetalning att utfärdas inom 30 dagar. Befrielse från moms gäller endast för, och vi kommer därför endast att kunna återbetala momsen på, kvalificerade produkter och inte moms på leveranskostnader.

11 . ICKE-GODKÄNNANDE AV BESTÄLLNINGAR FRÅN OSS

11.1 Vi kan avslå att acceptera och/eller fullgöra beställningar i vårt absoluta godtycke, inklusive, utan begränsning, om:

11.1.1 det finns en prissättnings- eller felbeskrivningsfel när beställningen görs;

11.1.2 din betalning avslås;

11.1.3 vi inte har tillräckligt med lager för att leverera den produkt som du har beställt;

11.1.4 vi inte levererar till det område där din leveransadress finns; och/eller

11.1.5 det inte är möjligt eller praktiskt för oss att leverera till dig, eller om vi har några andra problem med den leveransadress som du har gett oss.

11.2 Om vi vägrar att acceptera en beställning i enlighet med denna paragraf 11, är vi inte skyldiga att erbjuda någon ersättning för förlust eller besvikelse som drabbar dig, även om vi kommer att erbjuda en fullständig återbetalning av betalningar som vi kan ha tagit ut enligt paragraf 9.5 ovan

12. BETALNING

12.1 Vi accepterar betalning med kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard, Nordea).

12.2 Om vi inte har gett dig tillåtelse att beställa produkter genom att betala en handpenning och slutbetala produkterna vid ett senare tillfälle (vilket i så fall kommer att anges på Webbplatsen när du gör din beställning), måste hela köpesumman för alla beställda produkter betalas i samband med beställningen. Vi levererar inga produkter förrän vi har fått full betalning.

12.3 Alla betalningstransaktioner kan bli föremål för valideringskontroller och godkännande av berörda kort- och tjänsteleverantörer och/eller av oss och vi kan använda utomstående tjänsteleverantörer för att utföra sådant godkännande, vilket vi kommer att göra i enlighet med vår Integritetspolicy. Om din kortutgivare/betaltjänstleverantör vägrar att godkänna betalning till oss är vi inte ansvariga för eventuella förseningar eller utebliven acceptans av beställningar gjorda av dig.

12.4 Om det av någon anledning händer att en betalning avslås efter att vi har skickat någon produkt har vi rätt att begära betalning från dig eller återkräva den relevanta produkten(-erna) från dig. Vi kan debitera dig för våra kostnader för att återfå produkten(-erna) eller efterfråga ytterligare betalning.

12.5 Vi kan, om möjligheten finns på Webbplatsen, erbjuda kreditmöjligheter för produkter som köps från oss på nätet med förbehåll för att valbehörigheten och status finns. För mer information kontakta oss per telefon med hjälp av numret som finns på "Kontakta oss"-sidan på Webbplatsen.

12.6 Den fullständiga äganderätten till alla produkter som beställts från oss förblir hos oss och överförs inte till dig förrän vi har fått full betalning av hela köpeskillingen för en sådan produkt.

13. LEVERANS

13.1 Vi kan endast leverera en produkt till en adress på det svenska fastlandet (och öar med fast förbindelse till/från fastlandet). Om vi inte kan leverera till din adress och du vill beställa och hämta en eller flera produkter, kan du kontakta oss genom att använda den information som finns på "Kontakta oss"-sidan på Webbplatsen.

13.2 Vi kan bara leverera produkter mellan måndag och fredag (exklusive bankhelgdagar och övriga allmänna helgdagar) och det måste vara en person över 18 år på leveransadressen när produkten levereras. När du har skickat en beställning kan det hända att du inte kan ändra leveransadressen. Om du vill diskutera en ändring av leveransadressen efter att du har skickat en beställning, kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av den information som finns på "Kontakta oss"-sidan på Webbplatsen.

13.3 Den beräknade leveransveckan för en produkt baseras på om produkten finns i lager och på den leveransadress som du har angett till oss med förbehåll för mottagandet av betalning från dig för en sådan produkt. Även om vi strävar efter att leverera produkter på den beräknade leveransveckan, är detta datum endast en indikation och vi kan inte garantera att leveransen kommer att ske på ett visst datum, men, om inte annat har överenskommits med dig, kommer du få ett preliminärt leveransbesked med leveransvecka med bekräftelsen.

13.4 Du måste informera oss, genom att kontakta oss med hjälp av den information som finns på "Kontakta oss"-sidan på Webbplatsen, senast på den dag vi kommer överens med dig om en beräknad leverans, om det finns några särskilda omständigheter som kan vara relevanta för din leverans, inklusive, utan begränsning, faktorer som rör tillgång: till din leveransadress (t.ex. låga broar, smala gränder etc.), och/eller till lokalen på din leveransadress (t.ex. små dörrkarmar, trånga passager, trappor etc.). Vänligen gör lämpliga mätningar för att bekräfta om det finns några sådana faktorer.

13.5 Du kan bli skyldig att betala oss extra leveranskostnader om:

13.5.1 vi inte kan slutföra en leverans eftersom en person över 18 år inte är närvarande på leveransadressen på leveransdagen för att acceptera/ta emot produkten;

13.5.2 du försöker ändra leveransadressen efter att produkten har skickats till dig; och/eller

13.5.3 du inte har meddelat oss i enlighet med paragraf 13.4 ovan om särskilda omständigheter som är relevanta för din leverans.

13.6 Även om vi kommer att sträva efter att göra det, kan vi inte garantera att vi kommer att kunna och förbehåller oss rätten att vägra efter eget gottfinnande att:

13.6.1 flytta några av dina befintliga möbler på leveransadressen (och en sådan begäran om att vi ska göra det sker på din egen risk); och/eller

13.6.2 leverera produkten till en exakt plats i lokalen på leveransadressen.

13.7 Oaktat paragraf 12.6, när vi har levererat en produkt till dig: övergår risken för produkten till dig; och du är ansvarig för dess försäkring och säkerhet.

13.8 Vi beklagar att vi inte kan ta bort eller ta med någon av dina befintliga möbler (inklusive, utan begränsning, någon befintlig madrass).

14. OM DU ÅNGRAR DIG (ÅNGERRÄTT)

14.1 Om du inte har beställt en produkt som har skapats särskilt efter din specifikation/önskemål eller en tydlig personlig prägel, kan du avboka din beställning för vilken produkt som helst utan att ange någon anledning inom fjorton (14) kalenderdagar efter dagen att du (eller en tredje part, som du anger, dock ej transportföretaget) fått besittning/mottog en sådan produkt (eller i fallet med flera produkter beställda på en beställning och som levereras separat), samma dag då den fysiska besittningen/mottagandet således sker av den senaste produkten) genom att meddela oss ditt entydiga beslut att säga upp/ångra avtalet skriftligen enlighet med paragraf 14.2 eller 16 nedan, i vilket fall:

14.1.1 så snart som möjligt och, under alla omständigheter, utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerats om ditt beslut att utöva din ångerrätt (om inte paragraf 14.1.3 är tillämplig), kommer vi att återbetala de belopp som betalats ut till oss av dig, och varje leverantör av kreditfaciliteter, i enlighet med paragraf 12.5, när det gäller inköpspriset för produkten och eventuella avgifter för att leverera produkten till dig med undantag för de merkostnader som uppkommer genom ditt val av en viss typ av leverans än den minst kostsamma standardleveransen som erbjuds av oss. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med användning av samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga affären, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av sådan återbetalning;

14.1.2 du måste returnera produkten till oss på din bekostnad (om du inte uppfyller kraven för fri returrätt i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 16), och vi ber att du följer vår returpolicy som anges i avsnitt 16 nedan. Om du inte returnerar produkten till oss och vi måste ordna med hämtning av det som ska tillbaka, kommer du att debiteras ett belopp på minst 600 kr plus moms för hämtningskostnaderna, och

14.1.3 du är under lagstadgad skyldighet att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för produkten tills den är returnerad till oss, men du är bara ansvarig för (och vi kan dra av från återbetalningen) det minskade värdet av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa karaktär, egenskaper och funktion av varorna. Vi får hålla inne ersättning tills vi har fått tillbaka varorna eller du har styrkt att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker tidigast.

14.2 För att utöva din ångerrätt, vänligen kontakta vår kundtjänst utan dröjsmål via e-post på info@tempur.se och ange ditt ordernummer. Om du kontaktar oss skriftligen ber vi dig att fylla i och skicka in Konsumentverkets returformulär som finns tillgänglig här. Om du vill avbryta beställningen innan din produkt har levererats kommer vi sträva efter att försöka stoppa transporten, men, om din beställning redan har behandlats för leverans kanske vi inte kan förhindra att produkten levereras till dig. För att hålla tidsfristen för återkallelse, räcker det för dig att skicka ditt meddelande om din rätt att utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

14.3 Om du vill utöva din ångerrätt enligt paragraf 14.1, efter att du har fått produkten från oss, ber vi dig att inte använda produkten och att alla förpackningar som fortfarande finns på produkten inte tas bort (obruten förpackning) eller, i det fall att sådana förpackningar har tagits bort, men fortfarande är i din ägo, att du returnerar produkten med/i en sådan förpackning

15. Sov Tryggt - Prova 90 Nätter

15.1 Utöver den lagstadgade reklamationsrätten för felaktiga produkter och lagstadgade ångerrätten för distansköp som gäller enligt gällande konsumentskyddslagstiftning (se vidare under punkt 14 av våra villkor och termer ) erbjuder Tempur Sverige sina Kunder SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER för bäddmadrasser köpta ihop med sängar och lösa bäddmadrasser.

15.2 BÄDDMADRASS KÖPT TILLSAMMANS MED SÄNG (komplett säng med bäddmadrass): Om Kunden skulle uppleva att komforten i sängen är för mjuk eller för hård så byter Tempur Sverige fasthet i Kundens bäddmadrass. SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER gäller enbart vid byte av bäddmadrass vid ett (1) tillfälle, i samma produkt- och prisklass (ordinarie pris). Den kan utnyttjas från den 60:e dagen efter leveransdatumet upp till den 90:e dagen efter leveransdatumet, därefter upphör SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER. Kostnaden för bytet är 499 Kr. Vill du uppgradera bäddmadrassen, samtidigt som du byter känsla, så betalar du mellanskillnaden (ordinarie pris) plus en utbytesavgift på 499 kr. För att boka och registrera en bytesretur till Tempurs centrallager - Ta alltid kontakt med Tempurs kundtjänst, info@tempur.se.

15.3 BÄDDMADRASSER (inköpt separat/löst): Om Kunden skulle uppleva att bäddmadrassen är för mjuk eller för hård, varm eller kall, så byter Tempur Sverige fasthet eller teknologi i Kundens bäddmadrass. SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER gäller vid ett (1) tillfälle, i samma produkt- och prisklass (ordinarie pris). Den kan utnyttjas från den 60:e dagen efter leveransdatumet upp till den 90:e dagen efter leveransdatumet, därefter upphör SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER. Kostnaden för bytet är 499 Kr. Vill du uppgradera bäddmadrassen, samtidigt som du byter känsla, så betalar du mellanskillnaden (ordinarie pris) plus en utbytesavgift på 499 kr. För att boka och registrera en bytesretur till Tempurs centrallager - Ta alltid kontakt med Tempurs kundtjänst, info@tempur.se.

15.4 MADRASSER (inköpt separat/löst): Om Kunden skulle uppleva att madrassen är för mjuk eller för hård, varm eller kall, så byter Tempur Sverige fasthet eller teknologi i Kundens madrass. SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER gäller vid ett (1) tillfälle, i samma produkt- och prisklass (ordinarie pris). Den kan utnyttjas från den 60:e dagen efter leveransdatumet upp till den 90:e dagen efter leveransdatumet, därefter upphör SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER. Kostnaden för bytet är 699 kr. Vill du uppgradera bäddmadrassen, samtidigt som du byter känsla, så betalar du mellanskillnaden (ordinarie pris) plus en utbytesavgift på 699 Kr. För att boka och registrera en bytesretur till Tempurs centrallager - Ta alltid kontakt med Tempurs kundtjänst, info@tempur.se.

15.5 SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER för bäddmadrasser startar från och med leveransdagen, och är endast tillgänglig för bäddmadrasser som listas på Tempur Sveriges webbsidor för sängar, bäddmadrasser. Den gäller inte för produkter som har anpassats för dig på något sätt. SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER, erbjuds inte för någon produkt som har angetts som en specialbeställning, inklusive specialtillverkade sängar, demoprodukter, outletprodukter och sängar med tillval anses som specialbeställningar.

15.6 Ett madrasskydd skall användas av dig under hela SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER perioden enligt villkoren för SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER nedan. Observera att vi förbehåller oss rätten att vägra att byta ut produkten om den är kraftigt nedsmutsad.

15.7 Byte: Utan hinder av avsnitt 15.9 och om du inte har begärt att produkten ska skapas enligt dina specifikationer eller tydligt skräddarsys enligt dig, kan du begära ett byte, vilket endast erbjuds om det anges som en del av SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER som indikeras på se.tempur.com eller meddelas till dig via telefon eller i butik. I så fall kan du byta den beställda produkten mot en annan produkt som erbjuds av oss (på en like-for-like-basis) genom att meddela oss skriftligen (inklusive via e-post) när som helst efter att minst 60 nätter har passerat fram till midnatt på den sista dagen av den tillämpliga provperioden, under förutsättning att:

15.7.1 du returnerar den aktuella produkten till oss i enlighet med vår returpolicy, enligt avsnitt 17 nedan;

15.7.2 den nya produkten finns listad på vår webbplats samt betalar en utbytesavgift och eventuell mellanskillnad beroende på prisskillnaden mellan den returnerade produkten och dess ersättning;

15.7.3 du får endast byta ut en sådan order en gång. En utbytt produkt kommer inte att göras tillgänglig för dig på samma SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER "-villkor; och

15.7.4 SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER är endast giltig en gång per köp.

15.8 Om du inte meddelar oss inom den tillämpliga SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER perioden att du vill byta ut din order av någon produkt som omfattas av avsnitt 15.5 kommer du att anses ha accepterat den aktuella produkten.

15.9 SOV TRYGGT – PROVA 90 NÄTTER gäller under förutsättning att

  • Kunden har köpt en komplett säng (inklusive bäddmadrass), lös bäddmadrass eller madrass ur Tempur Sveriges ordinarie sortiment på se.tempur.com eller i vår TEMPUR Brand Store på Sveavägen 30, Stockholm.
  • Kunden har använt Tempur Sveriges madrasskydd på bäddmadrassen eller madrassen som Kunden köpt på samma order som sin nya Tempur®-säng, bäddmadrass eller madrass.
  • Bäddmadrassen eller madrassen är hel och ren och icke modifierad på något sätt
  • Kund betalar mellanskillnaden och utbytesavgiften ovan om de önskar att uppgradera sin produkt.
  • För beställningar gjorda på webbplatsen; se.tempur.com, mejla alltid Tempurs kundtjänst innan du gör din bytesretur, info@tempur.se. Kostnaden för bytet (exkl eventuell uppgraderingskostnad) madrass (699 Kr), bäddmadrass (för 499 Kr).
  • För köp/beställningar gjorda i Tempurs Brand Store i Stockholm (fysisk butik), ring butiken på telefon: 08 – 522 281 61 eller mejla Tempurs kundtjänst på info@tempur.se för att tala om att du vill göra en bytesretur.
  • Kunden använder sig av Originalemballaget tillhandahållet vid transport
  • Kunden kan uppvisa giltigt kvitto/inköpsorder.

16. OM EN PRODUKT ÄR SKADAD ELLER FELAKTIG ELLER INTE ÄR VAD DU BESTÄLLT

16.1 Bevara all garantiinformation som medföljer din produkt eftersom det kan behövas om produkten utvecklar ett fel.

16.2 Vi önskar att du inspekterar varje produkt som levereras till dig inom skälig tid efter mottagandet. Om en produkt som du har fått från oss: var skadad vid leverans; eller har ett fel som funnits vid leveransen som visar sig inom 3 år från denna tidpunkt; eller har ett fel som uppstår under garantiperioden, vänligen meddela oss och returnera produkten till oss, på vår bekostnad, antingen per post eller genom att begära att vi hämtar produkten från dig, och

16.2.1 vi kommer att reparera den eller ersätta den med en likvärdig produkt, om det är möjligt; eller

16.2.2 om det inte är möjligt att reparera den eller ersätta den med en likvärdig produkt, kommer vi att betala tillbaka den del av det belopp som du har betalat för produkten vilken svarar mot det konstaterade felet; eller, om du häver köpet, återbetala det belopp som betalats in till oss av dig, och varje leverantör med kreditfaciliteter, i enlighet med paragraf 12.5 gällande inköpspriset för produkten och eventuella avgifter för att leverera produkten till dig.

I samband med sådana returer, ber vi att du följer vår returpolicy, enligt paragraf 16 nedan.

16.3 Om vi upptäcker att en produkt som du har återsänt till oss på grund av att den var skadad eller felaktig faktiskt inte är skadad eller felaktig, får vi: returnera den till dig och avbryta begäran av återbetalningen som du gjort, eller om vi redan har återbetalat dig, kan vi på nytt debitera dig för produkten och de ursprungliga leveranskostnaderna, med hjälp av betalningsinformationen som du gav oss när du gjorde din beställning; och ta betalt för kostnaderna för att returnera produkten till oss och av återleverans av produkten till dig.

16.4 Om en produkt som du har fått från oss är inte den produkt som du beställt från oss, var vänlig meddela oss och returnera produkten till oss, på vår bekostnad, antingen per post eller genom att begära att vi hämtar produkten från dig, och

( a ) vi kommer att leverera den produkt som du beställt, om det är möjligt; eller

( b ) om det inte är möjligt att leverera den produkt som du beställt, kommer vi att återbetala inköpspriset och eventuella leveranskostnader.

I samband med sådana returer, ber vi att du följer vår returpolicy, enligt paragraf 16 nedan.

17.RETURPOLICY

17.1 Om du vill returnera en produkt vänligen skicka ett mail till info@tempur.se (eller, om du inte har en e-postadress, skriv till oss) på adressen: Tempur Sealy Sverige AB, , Lugnets Allé 1, 120 65 Stockholm och vi ger dig ett returnummer, som vi begär att du använder när du returnerar produkten till, och i all korrespondens med, oss (annars kan vårt svar ta längre tid). Ber vi dig att fylla i och skicka in Konsumentverkets returformulär som finns tillgänglig via paragraf 14.2 ovan.

17.2 Vid retur av små produkter, som inkluderar, utan begränsning, kuddar, dynor och andra tillbehör kommer Webbplatsen och/eller dokumentation som medföljer din produkt att ange huruvida adressen: Tempur Sealy Sverige AB, Lugnets Allé 1, 120 65 Stockholm, kan användas för att returnera produkten. Du kan komma att vara ansvarig för kostnaderna för att returnera sådana produkter om du inte följer anvisningen. Vi kan, relaterat till vissa produkter, ha möjlighet hämta produkten från dig. Om du vill diskutera en eventuell upphämtning av oss mot kostnad, vänligen kontakta oss med hjälp av den information som finns på "Kontakta oss" sidan på Webbplatsen. Om större produkter finns tillgängliga att beställa från Webbplatsen och behöver returneras, kontakta oss för hur du ska gå tillväga och var de ska returneras. Vid hämtning av större produkter från dig kan inte kostnaden fastställas i förväg men den estimeras inte överstiga 1000 kr plus moms.

17.3 Utan begränsning av paragraf 16.2, förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande ta betalt för våra direkta kostnader i samband med retur av varor till oss. Om en upphämtning arrangeras men du inte gör produkterna tillgängliga för upphämtning den dagen, kommer en avgift debiteras på minst 600 kr plus moms.

17.4 Se till att alla produkter som förpackas för retur är tydligt märkta med ditt namn, adress och ordernummer och om du skickar en produkt till oss per post, måste du inskaffa/få ett kvitto på att du har postat paketet. Du måste försäkra dig om att de produkter som du vill returnera är ordentligt förpackade för att skydda dem från att bli smutsiga eller skadas medan de skickas tillbaka till oss. Du ska behålla den ursprungliga förpackningen i vilken produkterna levererats i fall du vill göra en retur.

17.5 Med förbehåll för paragraferna 14.1 och 16, om du ber oss att hämta in produkter som har blivit smutsiga eller skadade när de har levererats till dig, kan vi vägra att hämta in eller ta bort dessa produkter. Om (vid retur till våra lokaler) vi finner att produkter som hämtas in från dig är i ett smutsigt eller skadat tillstånd, förbehåller vi oss rätten att återleverera dessa produkter till dig och/eller kräva full betalning från dig för dessa produkter och du ger oss härmed tillstånd att samla in alla belopp som krävs för att vi ska åstadkomma full betalning med de betalkorts-/ kreditkortsuppgifter som du uppgav till oss vid tiden för din beställning.

18.ÅTERBETALNINGAR

Vi kommer att göra återbetalningar till dig i enlighet med dessa Regler och Villkor genom att använda samma betalningsmetod som du använde när du gjorde din beställning. Observera att vi inte kan påverka någon del av en återbetalning efter att vi har lämnat in en begäran till en bank och att banker kan ta upp till 14 dagar att behandla en sådan återbetalning.

19.ANVÄNDNING AV PRODUKTER

19.1 Du samtycker till att endast använda produkter för normal och korrekt användning och att inte ändra eller modifiera eller på annat sätt ”störa” dem.

19.2 Du samtycker till att följa tillverkarens anvisningar som medföljer produkterna och att inte använda produkterna på ett oförsiktigt eller vårdslöst sätt.

20. ANSVAR

20.1 Inget i dessa Regler och Villkor exkluderar eller begränsar vårt ansvar för:

20.1.1 dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet;

20.1.2 bedrägeri; eller

20.1.3 brott mot de villkor som följer av Konsumentköplagen (2022:260), Distansavtalslagen (2005:59) eller för defekta produkter enligt Produktansvarslagen (1992:18) och/eller något annat lagstadgat eller annat ansvar som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

20.2 I den utsträckning som lagen tillåter:

20.2.1 tillhandahålls Webbplatsen och Innehållet "i befintligt skick" utan några garantier av något slag;

20.2.2 kommer produkterna att vara av god kvalitet och passa för det ändamål för vilket de görs tillgängliga (dvs. icke-kommersiellt, privat bruk, om inte annat avtalats mellan dig och oss); och

20.3 Det sammanlagda ansvaret, enligt eller i samband med avtal, för oss, våra koncernbolag och de tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare eller ombud för oss eller någon av dem, för någon form av förlust eller skada som kan uppstå för dig eller en tredje part i samband med dessa villkor är begränsat till det högsta av:

20.3.1 det belopp du har betalat för produkten; och

20.3.2 100 kr.

20.4 Vi, våra koncernbolag och de tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare eller ombud för oss eller någon av dem kan inte hållas ansvariga, enligt eller i samband med avtal, i anslutning till dessa Regler och Villkor för:

20.4.1 några som helst indirekta eller påföljande förluster eller skador;

20.4.2 någon form av förlust som uppstår från eller i samband med förlust av inkomst, vinst, goodwill, data/information, avtal, användning av pengar eller driftsavbrott;

20.4.3 någon som helst förlust som uppstår till följd av din användning av Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användning av Webbplatsen, alla webbplatser kopplade/länkade till Webbplatsen eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data/information eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller surfning på Webbplatsen eller din nedladdning av material från Webbplatsen eller webbplatser som är länkade till Webbplatsen;

20.4.4 någon form av förlust som uppstår på grund av underlåtenhet att använda produkterna på ett normalt och korrekt sätt eller genom att förändra eller modifiera produkter, underlåtenhet att följa våra och/eller tillverkarens anvisningar eller användning av produkterna på ett vårdslöst eller oaktsamt sätt; och/eller

21. VERKSTÄLLIGHET OCH AVSTÅENDE

21.1 Om någon del av dessa Regler och Villkor inte kan göras gällande (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) kommer verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor inte att påverkas.

21.2 Om du bryter mot dessa Regler och Villkor och vi inte vidtar några åtgärder mot dig, kommer vi fortfarande ha rätt att hävda våra rättigheter mot dig i förhållande till överträdelsen och använda våra rättigheter och rättsmedel i någon annan situation där du bryter mot dessa Regler och Villkor.

22. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Med undantag för våra dotterbolag, styrelseledamöter, anställda eller ombud, har en person som inte är part till dessa Regler och Villkor ingen lagstadgad eller annan rätt att tillämpa dem, i den utsträckningen en sådan rättighet kan lagligen uteslutas.

23. UPPSÄGNING OCH FORTLEVNAD

23.1 Med undantag för en beställning från dig som har godkänts av oss i enlighet med avsnitt 9, kan endera parten säga upp ett avtal enligt dessa Regler och Villkor när som helst genom ett skriftligt meddelande till den andra.

23.2 Denna paragraf 22 och paragraferna 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25 och 26 ska fortsätta att gälla efter en uppsägning av ett avtal enligt dessa Regler och Villkor oavsett anledning bakom uppsägningen.

24. ÖVERLÅTELSE

Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller upplåta någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Regler och Villkor. Dessa Regler och Villkor är personliga för dig och ingås av dig för din egen skull och inte till förmån för någon tredje part.

25. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Regler och Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt och eventuella tvister som uppkommer i samband med dessa Regler och Villkor ska omfattas av den exklusiva behörigheten för svenska domstolar.

26. AVTALET I SIN HELHET

26.1 Dessa Regler och Villkor, tillsammans med Integritetspolicyn, utgör det fullständiga avtalet som rör din användning av Webbplatsen och de beställningar som görs av dig via Webbplatsen eller per telefon av någon produkt från oss, och ersätter alla eventuella tidigare avtal mellan dig och oss i samband med din användning av Webbplatsen och/eller beställning av produkter från dig.

26.2 Ingenting som sägs av någon säljare för vår räkning bör uppfattas som en variant av dessa Regler och Villkor och/eller Integritetspolicyn eller som en auktoriserad representation av karaktären eller kvaliteten på de produkter som erbjuds till försäljning av oss. Vi är inte ansvariga för förfalskningar/bedrägerier eller oriktiga framställningar/bedrägligt vilseledande eller annan sådan framställelse/representation.

27. RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING OCH TVISTLÖSNING UTANFÖR DOMSTOL

Om du har ett klagomål relaterat till ett köp som inte kunde lösas genom direkt kontakt med oss via 020 45 22 22 eller info@tempur.se , har du som konsument rätt att vända dig till ett behörigt organ för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och vi åtar oss att medverka i ett sådant tvistlösningsförfarande. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, https://www.arn.se/.

27.2 Vi vill också informera dig om att EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för ”Tvistlösning online". Om du vill skicka in din ansökan online kan du ansöka om tvistlösning utanför domstol via http://ec.europa.eu/odr..