TEMPUR® Sustainability vision

Miljö och
Hållbarhet

Vi strävar efter att göra det rätta

Vår mission sträcker sig längre än att hjälpa våra kunder att få den bästa nattsömnen. Vi är även fast beslutna att bevara miljön och minska vår globala miljöpåverkan.

Vår resa börjar här...

IMPACT STORIES

Tempur Mattress

TEMPUR®UK överträffar sina mål för noll deponi

TEMPUR® UK’s lager- och distributionsverksamhet har sedan 2019 klarat målet för noll deponi.1Våra europeiska tillverkningsanläggningar skickar nu också noll avfall till deponi. 100% av processbiprodukter, förpackningar och andra material återvinns eller används för energiproduktion.

Tempur Mattress

Ängsodlingar hjälper biologisk mångfald

Vi har nyligen planterat en äng med lokala vildblommor vid vår produktionsanläggning i Danmark för att tillhandahålla livsviktiga levnadsmiljöer för insektspopulationen.Ängsmarkerna erbjuder näring för bin och fjärilar som är avgörande för odling av pollinerande grödor.Vi har sedan dess tagit emot tackmeddelanden från lokala biodlare.

Tempur Mattress

Återanvänd, återvinn, RePURpose

Våra danska tillverkningsanläggningar arbetar tillsammans med ett antal partners, däribland danska tekniska institutet och flera andra danska företag, för att skapa ett innovativt program som heter 'RePURpose' som syftar till att hitta nya sätt att återanvända och återvinna polyuretan (en av de viktigaste ingredienserna i vårt TEMPUR® -material).

MILJÖHÖJDPUNKTER

VÅRA MÅL

"As a global leader in the design, manufacturing and distribution of bedding products...we beleive that success must be defined broadly and must be inclusive of our impact on our communities and environment."

Scott Thompson, ordförande, VD och koncernchef

Ta en närmare titt på våra globala och lokala mål, de framsteg vi gör och våra planer för framtiden...

Tempur Mattress

Global spårning och benchmarking

Under 2020 började vi mäta vår elanvändning, vattenanvändning och koldioxidutsläpp på alla våra tillverkningsanläggningar och distributionscentra. Detta gör att vi kan skapa grundlinjer, anta reduceringsmål och implementera program för att minska energiförbrukning och utsläpp i hela verksamheten.

År 2020 minskade utsläppen från vår danska fabrik med över 10 000 ton CO2 - motsvarande 2 242 bilar som körs under ett år! 5

År 2021 övergår vi till EN World Resources Institute-certifierad redovisningmodell av utsläpp för att hjälpa oss att mäta och jämföra våra framsteg. Genom att använda dessa erkända standarder säkerställer vi att vi ger en rättvisande redogörelse för våra utsläpp.

Tempur Mattress

Mer hållbara transporter

100% av alla tjänstebilar på TEMPUR®UK kommer att drivas med alternativa bränslen senast 2023

TEMPUR® TEMPUR UK vidtar åtgärder för att minska affärsresor där det är möjligt och öka kommunikationen med hjälp av digitala plattformar.

Vår flotta i USA kommer att bedriva ett klass 8 -lastbilsprogram år 2021, dedikerat till att använda elbilar med målet att identifiera möjligheter till minskade utsläpp.

Globalt förbättrar våra tillverkningsanläggningar vår leveransverksamhet genom att optimera leveransvägar samt maximalt utnyttjande av lastutrymme genom att kombinera produkter för leverans i samma lastbil.

Tempur Mattress

Förnybar energi

100% av elen som används i TEMPUR UK’s kontor kommer från förnybara källor från och med juli 20212

Vi har investerat i solenergi på våra största tillverkningsanläggningar för madrasser i Albuquerque, New Mexico under första halvåret 2021.5.

Vår anläggning i Estland får redan över 20% av sin energi från solpaneler, vilket hjälper till att minska vårt beroende av fossila bränslen

Tempur Mattress

Energisparande

År 2020 började vi övergå till energibesparande LED-belysning i alla våra produktions- och monteringsanläggningar världen över.

Vår danska produktionsanläggning är ISO 50.001 -certifierad - detta är en internationell standard som erkänner företag som har vidtagit åtgärder för att förbättra sin energiprestanda. Det tilldelades tack vare vårt nya energiledningssystem som är utformat för att minska förbrukningen och öka effektiviteten.

Tempur Mattress

Optimera avfallshantering

Våra europeiska tillverkningsanläggningar har redan uppnått noll deponi och återvinner upp till 80% av allt avfall, vilket är långt före vårt mål!

Globalt fokuserar våra kontor och lager också på att minska deponi - just nu samlar vi in mätningar av basnivåer och utvecklar mål för att förbättra avfallsflöden och bästa praxis för avfallshantering.

Noll deponi från TEMPUR® UK lager- och distributionsverksamhet sedan 201911.

Allt allmänt avfall från TEMPUR® UK’s butiker och huvudkontor ska separeras och återvinnas (om möjligt) i slutet av 2021

År 2020 implementerade vi ett pilotprogram i två av våra europeiska tillverkningsanläggningar för att optimera avfallshanteringsprocesser. Programmet kommer att distribueras till båda anläggningarna under 2021.

Tempur Mattress

Förbättrad återvinningsbarhet

Vi för dialog med madrassåtervinnare världen över för att identifiera potentiella möjligheter för använt skum - och få viktiga lärdomar för framtida produktutveckling av mer hållbara komponenter.

Tempur Mattress

Skapa produkter med lång livslängd

Alla TEMPUR® -madrasser har en 10-årig livslängd, vilket innebär att de behöver bytas ut mindre ofta. Vi letar alltid efter nya sätt att återanvända eller upcycla.

Vi erbjuder enkla uppgraderingsalternativ - du kan byta fodralet på din madrass för att ge den nytt liv och få den att hålla längre.

odralen på TEMPUR® madrasser och kuddar kan separeras från skumkärnan så att de enkelt kan återvinnas i separata flöden.

Våra madrassers skumkärnor består av 3-4 lager av material av samma ursprung för att möjliggöra bättre återvinningsbarhet.6

När våra madrasser når slutet av sin livslängd kan polyuretanskummet rengöras och strimlas för användning i mattunderlägg, isoleringspaneler, bilbarnstolar och boxningskuddar.9Och vi söker kontinuerligt efter fler sätt att använda vårt unika material.

Tempur Mattress

Hållbarhetsdrivna produkter

Vi ökar tyngdpunkten på hållbarhet i vår produktutvecklingsprocess genom att utforska metoder för att integrera ytterligare hållbara komponenter, leveranskedjor och monteringsmetoder i våra produkter. Vi har redan uppfyllt strikta certifieringsstandarder som Oeko-Tex-certifiering, TÜV- och ISO-certifieringar i våra Danska anläggningar.

Tempur Mattress

Minska materialanvändning

I ett antal länder har vi lagt till ett sortiment av komprimerade madrasser i vårt sortiment. Detta har gjort det möjligt för oss att avsevärt minska förpackningen som krävs för frakt, samt bränsleförbrukning och växthusgaser i samband med transport.

Tempur Mattress

Öka återvinningsbarhet

De bruna lådorna som våra madrasser kommer i är gjorda av upp till 78% återvunna fibrer, från våra FSC Chain of Custody -certifierade leverantör. Du kan se FSC- och återvinningslogotyperna tryckta på kartongen.

Ta reda på mer

För ytterligare information om alla våra hållbarhetsprojekt och våra mål, läs gärna vår CSR-rapport för 2022

Vi strävar efter att göra det rätta

Vår mission sträcker sig längre än att hjälpa våra kunder att få den bästa nattsömnen. Vi är även fast beslutna att bevara miljön och minska vår globala miljöpåverkan.

Vår resa börjar här...

IMPACT STORIES

Tempur Mattress

TEMPUR® UK överträffar sina mål för noll deponi

TEMPUR® UK’s lager- och distributionsverksamhet har sedan 2019 klarat målet för noll deponi. Våra europeiska tillverkningsanläggningar skickar nu också noll avfall till deponi. 100% av processbiprodukter, förpackningar och andra material återvinns eller används för energiproduktion.

Tempur Mattress

Ängsodlingar hjälper biologisk mångfald

Vi har nyligen planterat en äng med lokala vildblommor vid vår produktionsanläggning i Danmark för att tillhandahålla livsviktiga levnadsmiljöer för insektspopulationen.Ängsmarkerna erbjuder näring för bin och fjärilar som är avgörande för odling av pollinerande grödor.Vi har sedan dess tagit emot tackmeddelanden från lokala biodlare.

Tempur Mattress

Återanvänd, återvinn, RePURpose
 

Våra danska tillverkningsanläggningar arbetar tillsammans med ett antal partners, däribland danska tekniska institutet och flera andra danska företag, för att skapa ett innovativt program som heter 'RePURpose' som syftar till att hitta nya sätt att återanvända och återvinna polyuretan (en av de viktigaste ingredienserna i vårt TEMPUR -material).

MILJÖHÖJDPUNKTER

VÅRA MÅL

"As a global leader in the design, manufacturing and distribution of bedding products...we believe that success must be defined broadly and must be inclusive of our impact on our communities and environment."

Scott Thompson, ordförande, VD och koncernchef

Ta en närmare titt på våra globala och lokala mål, de framsteg vi gör och våra planer för framtiden...

Tempur Mattress

Global spårning och benchmarking

Under 2020 började vi mäta vår elanvändning, vattenanvändning och koldioxidutsläpp på alla våra tillverkningsanläggningar och distributionscentra. Detta gör att vi kan skapa grundlinjer, anta reduceringsmål och implementera program för att minska energiförbrukning och utsläpp i hela verksamheten.

År 2020 minskade utsläppen från vår danska fabrik med över 10 000 ton CO2 - motsvarande 2 242 bilar som körs under ett år! 3

År 2021 övergår vi till EN World Resources Institute-certifierad redovisningmodell av utsläpp för att hjälpa oss att mäta och jämföra våra framsteg. Genom att använda dessa erkända standarder säkerställer vi att vi ger en rättvisande redogörelse för våra utsläpp.

Tempur Mattress

Mer hållbara transporter

100% av alla tjänstebilar på TEMPUR® UK kommer att drivas med alternativa bränslen senast 2023

TEMPUR® UK vidtar åtgärder för att minska affärsresor där det är möjligt och öka kommunikationen med hjälp av digitala plattformar.

Vår flotta i USA kommer att bedriva ett klass 8 -lastbilsprogram år 2021, dedikerat till att använda elbilar med målet att identifiera möjligheter till minskade utsläpp.

Globalt förbättrar våra tillverkningsanläggningar vår leveransverksamhet genom att optimera leveransvägar samt maximalt utnyttjande av lastutrymme genom att kombinera produkter för leverans i samma lastbil.

Tempur Mattress

Förnybar energi

100% av elen som används i TEMPUR® UK’s kontor kommer från förnybara källor från och med juli 2021 2

Vi har investerat i solenergi på våra största tillverkningsanläggningar för madrasser i Albuquerque, New Mexico under första halvåret 2021 7

Vår anläggning i Estland får redan över 20% av sin energi från solpaneler, vilket hjälper till att minska vårt beroende av fossila bränslen.

Tempur Mattress

Energisparande

År 2020 började vi övergå till energibesparande LED-belysning i alla våra produktions- och monteringsanläggningar världen över.

Vår danska produktionsanläggning är ISO 50.001 -certifierad - detta är en internationell standard som erkänner företag som har vidtagit åtgärder för att förbättra sin energiprestanda. Det tilldelades tack vare vårt nya energiledningssystem som är utformat för att minska förbrukningen och öka effektiviteten.

Tempur Mattress

Optimera avfallshantering

Våra europeiska tillverkningsanläggningar har redan uppnått noll deponi och återvinner upp till 80% av allt avfall, vilket är långt före vårt mål!

Globalt fokuserar våra kontor och lager också på att minska deponi - just nu samlar vi in mätningar av basnivåer och utvecklar mål för att förbättra avfallsflöden och bästa praxis för avfallshantering..

Noll deponi från TEMPUR® UK lager- och distributionsverksamhet sedan 201911

Allt allmänt avfall från TEMPUR® UK’s butiker och huvudkontor ska separeras och återvinnas (om möjligt) i slutet av 2021.

År 2020 implementerade vi ett pilotprogram i två av våra europeiska tillverkningsanläggningar för att optimera avfallshanteringsprocesser. Programmet kommer att distribueras till båda anläggningarna under 2021.

Tempur Mattress

Förbättrad återvinningsbarhet

Vi för dialog med madrassåtervinnare världen över för att identifiera potentiella möjligheter för använt skum - och få viktiga lärdomar för framtida produktutveckling av mer hållbara komponenter.

Tempur Mattress

Skapa produkter med lång livslängd

Alla TEMPUR®-madrasser har en 10-årig livslängd, vilket innebär att de behöver bytas ut mindre ofta. Vi letar alltid efter nya sätt att återanvända eller upcycla.

Vi erbjuder enkla uppgraderingsalternativ - du kan byta fodralet på din madrass för att ge den nytt liv och få den att hålla längre.

Fodralen på TEMPUR® madrasser och kuddar kan separeras från skumkärnan så att de enkelt kan återvinnas i separata flöden.

Våra madrassers skumkärnor består av 3-4 lager av material av samma ursprung för att möjliggöra bättre återvinningsbarhet.8

När våra madrasser når slutet av sin livslängd kan polyuretanskummet rengöras och strimlas för användning i mattunderlägg, isoleringspaneler, bilbarnstolar och boxningskuddar9. Och vi söker kontinuerligt efter fler sätt att använda vårt unika material.

Tempur Mattress

Hållbarhetsdrivna produkter

Vi ökar tyngdpunkten på hållbarhet i vår produktutvecklingsprocess genom att utforska metoder för att integrera ytterligare hållbara komponenter, leveranskedjor och monteringsmetoder i våra produkter. Vi har redan uppfyllt strikta certifieringsstandarder som Oeko-Tex-certifiering, TÜV- och ISO-certifieringar i våra Danska anläggningar.

Tempur Mattress

Minska materialanvändning

I ett antal länder har vi lagt till ett sortiment av komprimerade madrasser i vårt sortiment. Detta har gjort det möjligt för oss att avsevärt minska förpackningen som krävs för frakt, samt bränsleförbrukning och växthusgaser i samband med transport.

Tempur Mattress

Öka återvinningsbarhet

De bruna lådorna som våra madrasser kommer i är gjorda av upp till 78% återvunna fibrer, från våra FSC Chain of Custody -certifierade leverantör. Du kan se FSC- och återvinningslogotyperna tryckta på kartongen.

Ta reda på mer

För ytterligare information om alla våra hållbarhetsprojekt och våra mål, läs gärna vår CSR-rapport för 2022