1. Vad är Space Foundation?

  Space Foundation är en amerikansk ideell organisation grundad 1983 som arbetar för alla sektorer inom den globala rymdindustrin genom aktiviteter för ökad medvetenhet om rymden, information och utbildningsprogram samt stora branschevenemang. Den främjar samarbete mellan dem som arbetar inom rymdsektorn och kommersiella företag samt andra som inspireras av rymden och rymdteknologier. Dess medlemskap omfattar välkända internationella företag samt forskningsinstitut och inkluderar NASA, Boeing och SpaceX.

  Vad är Space Foundations "Certified Space Technology Program"?

  Space Foundations "Certified Space Technology Program" är ett certifieringsprogram som syftar till att belysa vikten och användbarheten av rymdteknologier i vardagen. Detta görs genom att erkänna produkter och tjänster som använder eller har anpassat teknologier som ursprungligen uppfunnits eller används för rymden för normala vardagliga ändamål.

  Vad är certifieringen baserad på?

  För att bli certifierade under programmet genomgår företag en rigorös ansökningsprocess och måste visa att tekniken, produkterna eller tjänsterna i fråga uppfyller den krävda standarden för att vara av rymd- eller rymdrelaterad härkomst. Endast då beviljas certifieringen av Space Foundation och en licens att använda Certified Space Technology Seal ges, så att kunderna kan känna igen att produkten är baserad på rymd- eller rymdrelaterad teknologi.

 2. Vad är kriterierna för certifiering?

  • Innan en ansökan kan lämnas in måste företagen först visa att produkten direkt använder teknologier som ursprungligen utvecklades för användning i rymden eller på ett rymdrelaterat sätt.

  • Om detta initiala test passeras lämnas en formell ansökan in. Den granskas av Space Technology Certification-personal och externa experter, och en detaljerad utvärdering av produkten och den teknik den är baserad på genomförs. Denna utvärdering måste svara på följande specifika frågor:

  a) Vilken information eller data bevisar att tekniken har använts i rymden eller på ett rymdrelaterat sätt?

  b) Uppkom tekniken från NASA? Vilka patent eller teknisk dokumentation fastställer att tekniken uppfunnits av NASA och ägs av NASA?

  c) Uppkom tekniken från andra rymdforskningsprogram, såsom International Space Station, eller från akademiska eller kommersiella rymdprogram? Vilka patent eller teknisk dokumentation är relevanta för denna teknik?

 • Under utvärderingen genomför Space Foundation-personal och externa experter forskning och analys med erkända pålitliga källor, inklusive NASA och The International Space Station National Laboratory, The Center for the Advancement of Science in Space, Inc., och USA:s patent- och varumärkeskontors webbplatser. De kommer också att granska akademiska, vetenskapliga och rymdindustrins artiklar, tidskrifter och webbplatser samt andra relevanta resurser.

 • Efter att ha slutfört utvärderingen och granskningen lämnar Space Foundation-personal och externa experter en rekommendation om ansökan bör vara framgångsrik och sammanfattar om tekniken uppfyller kraven för Space Technology-certifiering.

 • Denna rekommendation överlämnas sedan till Space Foundations chef för affärsavdelningen för ett slutligt beslut.

 • Om alla krav i ansökningsprocessen uppfylls ingår Space Foundation i ett licensavtal som tillåter sökanden att använda Certified Space Technology Seal, och varje process för förnyelse av Certified Space Technology Seal innebär att tekniken som initialt certifierades fortsätter att användas i Certified Partners produkter eller tjänster.

För mer information om Space Foundation, besök https://www.spacefoundation.org/