PRODUCERAT I DANMARK

Producerat i Danmark

TEMPUR-materialet produceras uteslutande på TEMPURs egna fabriker där vi forskar, utvecklar och tillverkar med vår egna formula. Du kommer bara att kunna uppleva TEMPURs unika egenskaper i de autentiska TEMPUR-produkterna.