• Photograph of man and woman smiling on bed

Returpolicy

Retur av produkt

Om du vill returnera en produkt ber vi dig att skicka meddelande om detta med e-post till oss (eller brev med ordinarie post om du inte har en e-postadress) med hjälp av uppgifterna på kontaktsidan, så ger vi dig ett returnummer, som vi vill att du använder vid produktreturen och i all korrespondens med oss (annars tar svaret från oss längre tid).

Mindre produkter

Mindre produkter, inklusive, men inte begränsat till, kuddar, dynor och andra tillbehör, ska returneras på din bekostnad till den adress som anges i orderbekräftelsen.

Större produkter

Om större produkter finns tillgängliga att beställa från Webbplatsen och behöver returneras, kontakta kundtjänst: kontaktsidan för hur du ska gå tillväga och var de ska returneras.

Oaktat i Klausul 16.1 och 16.2, Läs mer i Villkor , förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, debitera dig för de direkta kostnader som uppstår i samband med en produktretur till oss.

Emballera returen

Se till att alla produkter som förpackas för retur är emballerade och tydligt märkta med ditt namn, adress och ordernummer och att du får ett kvitto på försändelsen om du skickar en produkt till oss med post.